ทบทวน iostream และ cout  

 

admin
(@admin)
Member Admin
Joined: 1 year ago
Posts: 3
August 23, 2019 6:58 am  
// Fundamental Programming C++ Language
/* Author: NPS ROBOT RAYONG
ทบทวนการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เบื้องต้น
ของห้อง GIFTED และห้อง SMARTCOM RYW
*/

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
cout << "Hello NPS";
return 0;
}

ในตัวอย่าง เป็นโปรแกรมในการแสดงผลข้อความ Hello NPS แล้วจบโปรแกรม

ใส่เครื่องหมาย // จะทำให้ข้อความที่ตามมาเป็นหมายเหตุ ไม่มีผลต่อโปรแกรม 1 บรรทัด

เครื่องหมาย /* ตามด้วยข้อความที่เป็นหมายเหตุได้หลายบรรทัด ปิดท้ายด้วย */

#include <iostream>

คำสั่งแรกในโปรแกรมเป็นการนำเข้าไลบรารี่มาตรฐานของภาษา C++ ในตัวอย่างเราได้นำเข้าไลบรารี่ iostream ซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับ Input และ Output

ซึ่งในภาษา C++ นั้นมีไลบรารี่อื่นๆ อีกมากมาย เราสามารถนำเข้าไลบรารี่เหล่านั้นได้ด้วย #include 

int main(){
cout << "Hello NPS";
return 0;
}

ต่อมาเป็นฟังก์ชันในการทำงานหลักของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมในภาษา C++ เริ่มต้นการทำงานนั้นจะเริ่มต้นทำงานในฟังก์ชันที่ชื่อว่า main() โปรแกรมในภาษา C++ ต้องมีฟังก์ชันนี้เสมอซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register